”Et blikk på barns vilkår for fysisk aktivitet i barnehager. En komparativ studie, 1981 og 2009”.

Forfatter
Stokke, A.
Kilde
Barn nr. 1, 27-47.
År
2011

Formål

Formålet med artiklen er at undersøge, hvilke former for legeudstyr og hvilken natur der findes i og ved dagtilbuddet, og hvordan pædagogerne vurderer disse dele af det fysiske miljø med henblik på fysisk aktivitet. I 1982 udgav forfatteren en undersøgelse, hvor hun undersøgte det fysiske miljø i dagtilbuddene, og artiklen fra 2011 er en undersøgelse meget lig undersøgelsen fra 1982. Det er yderligere et formål i artiklen at sammenligne resultaterne fra de to undersøgelser for at analysere, hvilke ændringer der er sket i dagtilbuddenes fysiske miljø fra 1981 til 2009.

Resultat

Undersøgelsen viser, at dagtilbud i dag har mere legeudstyr og mere natur, end de havde i 1981, ligesom pædagogerne vurderer legemiljøet til at være bedre, end pædagogerne i 1981 vurderede. Samtidig viser undersøgelsen, at pædagogerne i 2009 vurderer, at der er flere børn, der er meget fysisk aktive, og færre, der ikke er fysisk aktive eller normalt fysiske aktive, end pædagogerne i 1981 vurderede.

Design

Et spørgeskema med spørgsmål vedrørende dagtilbuddets fysiske miljø og børnenes aktivitetsniveau blev sendt til 483 dagtilbud, cirka hvert 11. dagtilbud i Norge. 287 dagtilbud besvarede spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 59,4. Spørgsmålene i spørgeskemaet var identiske med spørgsmålene fra undersøgelsen fra 1982. Svarene blev behandlet gennem frekvensanalyser og krydstabulering i statistikprogrammet SPSS.

Referencer

Stokke, A. (2011). ”Et blikk på barns vilkår for fysisk aktivitet i barnehager. En komparativ studie, 1981 og 2009”. Barn nr. 1, 27-47.

Opdragsgiver

uoplyst