”Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper. En kvalitativ studie av nyutdannede førskolelæreres kompetansebygging det første året i yrket”.

Forfatter
Ødegård, E.
Kilde
Oslo: Unipub.
År
2011

Formål

Formålet med afhandlingen er at belyse, hvordan nyuddannede pædagogiske ledere mestrer og tilegner sig dagtilbuddets kulturelle redskaber. Mange nyuddannede pædagoger ansættes som pædagogiske ledere, og forfatteren retter derfor fokus mod deres kompetenceudvikling i deres første år som ledere. Fokus er både på de områder, som de nyuddannede ledere mestrer, og på de områder, der beskrives som vanskelige. Kulturelle redskaber refererer til både den konkrete indretning i dagtilbuddet – såsom møbler og genstande – og de forskellige måder, der tænkes og handles på.

Resultat

Forfatteren konkluderer, at de pædagogiske lederes mestring og tilegnelse er afhængig af, hvor tilgængelige dagtilbuddenes kulturelle redskaber er for pædagogerne. Pædagogerne tilegner sig de kulturelle redskaber forskelligt, alt afhængigt af hvilke individuelle kulturelle redskaber de bringer ind, og i hvor høj grad de får mulighed for at bruge dem. De nyuddannede tildeles udfordrende ledelsesopgaver i et felt, der er præget af modstridende og uklare ledelsesdiskurser.

Design

Fem nyuddannede pædagoger, der arbejdede som pædagogiske ledere i dagtilbud, blev fulgt af forfatteren i et år. I løbet af dette år skrev de deltagerberetninger, forfatteren observerede deres arbejde i dagtilbuddene og til møder, de blev interviewet individuelt og i fokusgrupper, ligesom deres ledere og de vejledere, de var blevet tildelt til at hjælpe dem i starten, blev interviewet. Dette materiale blev analyseret med inspiration fra blandt andet grounded theory, hvor forfatteren lagde vægt på systematiske beskrivelser, som blev udformet til kategorier.

Referencer

Ødegård, E. (2011). ”Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper. En kvalitativ studie av nyutdannede førskolelæreres kompetansebygging det første året i yrket”. Oslo: Unipub.

Opdragsgiver

uoplyst