Accelerometer Measured Level of Physical Activity Indoors and Outdoors During Preschool Time in Sweden and the United States.

Forfatter
Raustorp, A. et al.
Kilde
Journal of Physical Activity & Health 9(6), 801-808.
År
2012

Formål

Formålet med studiet er at sammenligne svenske og amerikanske børn i dagtilbuds fysiske aktivitetsniveau samt objektivt at undersøge forskelle mellem pigers og drenges indendørs- og udendørsaktiviteter ved at se på deres intensitetsniveau og stillesiddende adfærd.

Resultat

Studiet viser, at børnene i gennemsnit var meget mere aktive udendørs end indendørs, både i de amerikanske og i de svenske dagtilbud. De svenske dagtilbudsbørn tilbragte i gennemsnit 46 % af tiden udendørs, sammenlignet med 18 % i Raleigh. Derudover viser studiet, at svenske drenge var væsentlig mere udendørs end pigerne, idet de tilbragte 56 % af deres tid i dagtilbuddet udenfor, mens pigernes udendørsaktiviteter fyldte 38 % af tiden. I USA var forskellen mellem drenge og piger ikke ret stor. Her tilbragte pigerne 19 % af tiden udendørs, mens drengene tilbragte 17 % af tiden udendørs. Studiet viser, at intensiteten i aktiviteterne udendørs i gennemsnit var væsentligt højere end intensiteten i indendørsaktiviteterne, og at dette gælder for begge lande.

Design

I alt deltog 50 børn, 26 drenge og 24 piger med en gennemsnitsalder på 52 måneder, i projektet. Børnene blev udvalgt fra fire dagtilbud, henholdsvis to fra Raleigh i USA og to fra Malmö i Sverige. Studiet oplyser dog ikke, hvor mange der deltog fra hvert dagtilbud. Børnene blev udstyret med et elastisk bælte med et accelerometer, som måler aktivitetsniveauet hos børnene. Børnene havde bælterne på i fem sammenhængende dage. I løbet af dagen blev børnene observeret, og forskerne tog tid på alle udendørs- og indendørsaktiviteter gennem hele dagen. Datamaterialet blev analyseret i statistikprogrammet SPSS.

Referencer

Raustorp, A. et al. (2012). Accelerometer Measured Level of Physical Activity Indoors and Outdoors During Preschool Time in Sweden and the United States. Journal of Physical Activity & Health 9(6), 801-808.

Opdragsgiver

Forskninsrådet Formas (Sverige)