Caring and Learning Together: exploring the relationship between parental leave and early childhood education and care.

Forfatter
Moss, P.
Kilde
European Journal of Education 47(4), 482-493.
År
2012

Formål

Dette studie er en komparativ undersøgelse, hvis formål er at undersøge forholdet mellem forældreorlov og dagtilbud i 25 europæiske lande.

Resultat

Resultaterne af studiet viser, at alle EU-lande er lovpålagt at udarbejde en politik for barsels- og forældreorlov med EU-direktiver, der specificerer minimumlængde for begge typer orlov. Overordnet set kan siges, at alle børn i de deltagende lande har krav på et dagtilbud fra minimum treårsalderen. I de nordiske lande (undtagen Island) tilbydes de fleste børn dog en dagtilbudsplads fra de er 12 måneder gamle. De nordiske lande (samt Slovenien) har en form for forældrebetaling, men denne er i stor udstrækning indkomstrelateret, og dagtilbuddene er i høj grad statslig subsidieret. I de fem lande tilbydes børnene også en fuldtidsplads.

Design

Datamaterialet består af politiske dokumenter fra de 25 deltagende lande. Data er hovedsageligt analyseret ved hjælp af deskriptiv statistik, dog inddrager forskeren også en redegørelse for den nordiske velfærdsmodel versus den konservative velfærdsmodel, som den blandt andet er beskrevet af Esping-Andersen.

Referencer

Moss, P. (2012). Caring and Learning Together: exploring the relationship between parental leave and early childhood education and care. European Journal of Education 47(4), 482-493.

Opdragsgiver

uoplyst