The Three Dimensions of the Student-Teacher Relationship Scale: CFA Validation in a Preschool Sample.

Forfattere
Solheim, E.
Berg-Nielsen, T.S.
Wichstrøm, L.
Kilde
Journal of Psychoeducational Assessment 30(3), 250-263.
År
2012

Formål

Formålet med studiet er at undersøge validiteten af spørgeskemaet The Student-Teacher Relationship Scale, der består af tre delskalaer. Skemaet bruges til at undersøge lærer-barn-relationer i dagtilbud og skoler for børn i alderen fire til ni år. Forskerne i denne undersøgelse benytter en faktoranalyse for at se, hvorvidt skemaet kan benyttes på børn helt ned i fireårsalderen, uden at det ændrer ved skemaets gyldighed. De ønsker endvidere at se på, hvorvidt der er kønsforskelle knyttet til brugen af skemaet, samt hvorvidt der er en diskriminant og sammenfaldende gyldighed i forhold til alle tre delskalaer i skemaet.

Resultat

Resultaterne viser, at en modificeret version af STRS (The Student-Teacher Relationship Scale) er en acceptabel version af skemaet til både piger og drenge, og der er kun meget svage indikatorer på varians i faktoranalysen. Forskerne konkluderer, at resultaterne bekræfter gyldigheden af STRS for børn i dagtilbudsalderen, men også, at der ikke kan findes opbakning til en to-faktormodel i studiet. Derfor anbefaler forskerne, at der arbejdes på at udvikle en mere konceptuel stabil og psykometrisk solid tre-faktormodel, der bedre kan identificere børn i dagtilbudsalderen med andre typer af problemer end dem, der er relateret til konflikter.

Design

I alt deltog 458 piger og 467 drenge på fire år og deres pædagoger i undersøgelsen. Disse var alle børn og ansatte fra forskellige dagtilbud i Trondheim. 86 % af pædagogerne var kvinder, mens 14 % var mænd. Gennemsnitsalderen var 38,2 år (med en aldersspredning fra 22 til 70 år). Børnenes familier fik tilsendt ét spørgeskema, the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), og pædagogerne fik tilsendt skemaet The Student-Teacher Relationship Scale (STRS). SDQ måler emotionelle symptomer, adfærdsproblemer, hyperaktivitet/uopmærksomhed og problemer med relationer til jævnaldrende.

Referencer

Solheim, E., Berg-Nielsen, T.S. & Wichstrøm, L. (2012). The Three Dimensions of the Student-Teacher Relationship Scale: CFA Validation in a Preschool Sample. Journal of Psychoeducational Assessment 30(3), 250-263.

Opdragsgiver

Norges forskningsråd