Teacher Report on Children’s Problem Behavior on The Sutter-Eyberg Student Inventory-Revised (SESBI-R) in a Norwegian Sample of Preschool and School Children.

Forfattere
Kirkhaug, B.
Drugli, M.B.
Mørch, W.-T.
Handegård, B.H.
Kilde
Scandinavian Journal of Educational Research 56(2), 139-153.
År
2012

Formål

Formålet med dette studie er at undersøge anvendeligheden af The Sutter-Eyberg Student Behavior Inventory-Revised (SESBI-R) i en norsk kontekst. SESBI-R er et standardiseret testredskab, der bruges af pædagoger og lærere til at vurdere adfærdsmæssige forstyrrelser hos børn og unge i alderen to til 16 år. Forskerne ønsker at undersøge testen i relation til tre forhold: 1) testens psykometriske egenskaber i form af intern sammenhæng, 2) testens strukturelle opbygning og 3) forskelle i børnenes score afhængigt af køn og alder.

Resultat

Studiet viser, at pædagoger og lærere i Norge generelt set rapporterer om relativt få adfærdsproblemer blandt børn i dagtilbud og skole. Pædagogerne og lærerne vurderer deres børn til at have færre og mindre alvorlige adfærdsproblemer end fx deres amerikanske kolleger. Studiet indikerer, at testredskabet The Sutter-Eyberg Student Behavior Inventory-Revised (SESBI-R) også er anvendeligt i en norsk kontekst. God intern sammenhæng blev fundet i testen, og den strukturelle opbygning fungerer hensigtsmæssigt. Derudover viser studiets resultater, at drenge scorer højere end piger på ’intensitets- og problemskalaen’, og at børn i skolealderen scorer højere end børn i dagtilbudsalderen.

Design

I alt blev 737 børn i dagtilbud i de norske kommuner Trondheim og Tromsø inviteret til at deltage i studiet, ved at de fik tilsendt et spørgeskema. 555 spørgeskemaer blev returneret, og i studiet deltager dermed 276 drenge og 279 piger og deres pædagoger. Udvælgelse af informanter fra dagtilbud og skoler skete ved tilfældig stratificeret udvælgelse efter køn og alder. Datamaterialet er analyseret ved brug af deskriptiv statistik.

Referencer

Kirkhaug, B., Drugli, M.B., Mørch, W.-T. & Handegård, B.H. (2012). Teacher Report on Children’s Problem Behavior on The Sutter-Eyberg Student Inventory-Revised (SESBI-R) in a Norwegian Sample of Preschool and School Children. Scandinavian Journal of Educational Research 56(2), 139-153.

Opdragsgiver

uoplyst