Små barns medvirkning i samlingsstunder.

Forfattere
Eide, B.J.
Os, E.
Samuelsson, I.P.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning 5(4), 1-21.
År
2012

Formål

Formålet med studiet er at undersøge børns mulighed for deltagelse og medbestemmelse under fællessamlinger i otte norske dagtilbud.

Resultat

Studiet viser, at der under fællessamlingerne ikke gives plads til børnenes medbestemmelse. Børn bliver både set og hørt under fællessamlinger. De bliver lyttet til, når det er deres tur, og pædagogerne vælger fremgangsmåder, således at børnene hver især bliver set og hørt. Under fællessamlingerne tages også højde for børnenes perspektiver i den forstand, at pædagogerne udvælger indhold og metoder, som er tilpasset børnene. Børnene får imidlertid ikke indflydelse på beslutninger, der har betydning for det enkelte barn, børnegruppen og deres hverdag i dagtilbuddet. Børnenes perspektiver blev kun inddraget, når de er i overensstemmelse med pædagogernes planer. Undersøgelsen efterspørger udvikling af mere moderne fællessamlinger, der fremmer børns muligheder for medbestemmelse.

Design

Studiet tager udgangspunkt i otte småbørnsgrupper fra forskellige dagtilbud i Norge. Der indgår mellem ni og 12 børn i hver gruppe. Data omfatter videooptagelser af otte fællessamlinger, hvor længden på fællessamlingerne varierer fra fem til 39 minutter. Studiets rammesættes teoretisk med Shiers model om deltagelse og medbestemmelse. Ved indsamling og analyse af data bearbejdes data i forhold til i alt fem kategorier. Den første angår, hvorvidt og hvordan barnet bliver lyttet til under fællessamlingerne. Den næste er, om barnet bliver støttet i at udtrykke sine meninger. Den tredje er, om der bliver taget hensyn til barnets perspektiver. Den fjerde er, om barnet deltager i beslutningsprocesser. Den femte er, om barnet tildeles magt og ansvar for beslutninger.

Referencer

Eide, B.J., Os, E. & Samuelsson, I.P. (2012). Små barns medvirkning i samlingsstunder. Nordisk Barnehageforskning 5(4), 1-21.

Opdragsgiver

Norges forskningsråd og Høgskolen i Oslo og Akershus