Action with friction: a transactional approach to toddlers' physical meaning making of natural phenomena and processes in preschool.

Forfattere
Klaar, S.
Öhman, J.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal 20(3), 439-454.
År
2012

Formål

Formålet med dette studie er at præsentere og illustrere en metodisk tilgang, der muliggør analyse af praktisk meningsdannelse i dagtilbud. Studiet er i høj grad baseret på John Deweys pragmatisme og har særligt fokus på hans brug af begreber om transaktion, funktionalisme, pædagogisk erfaring og natur. Forskerne ønsker at fokusere på småbørns meningsdannelse i deres fysiske møde med og oplevelse af naturen i dagtilbuddets hverdagspraksis. De har derfor særligt fokus på børns første erfaringer med naturligt opståede oplevelser i dagtilbuddet.

Resultat

Forskerne konkluderer, at småbørns meningsdannelse i deres fysiske møde med og oplevelse af naturen er praktisk og fysisk snarere end konceptuel og verbal. Studiet viser, at man ved at undersøge den studerede drengs handlinger og konsekvenserne af handlingerne kan fastslå, at drengen har lært meget om friktion, for eksempel ved at gå opad en stejl og glat bakke. Her har drengen lært, at han nemmere kan gå opad bakken ved at gå langsomt og med bøj i knæene. Han har endvidere lært, at nogle overflader er glatte, og nogle er ujævne, samt at det er nemmere at glide nedad en bakke med ujævn overflade, når man samtidigt skubber sig selv nedad med hænderne. Forskerne pointerer, at en verbal konceptualisering ikke er del af drengens meningsdannelse. I sine bestræbelser på at nå toppen af bakken forsøger han forskellige måder at bevæge sig på, han erfarer konsekvenserne og koordinerer bevægelserne samtidigt.

Design

Det er ikke oplyst, hvor mange børn forskerne i udgangspunktet observerer, men i studiet gives der eksempler fra tre videoobserverede udendørsepisoder af en dreng i dagtilbuddet. Eksemplerne anvendes for at illustrere, hvordan man med succes kan analysere praktisk meningsdannelse, samt for at vise de forskellige trin i analysetilgangen.

Referencer

Klaar, S. & Öhman, J. (2012). Action with friction: a transactional approach to toddlers' physical meaning making of natural phenomena and processes in preschool. European Early Childhood Education Research Journal 20(3), 439-454.

Opdragsgiver

uoplyst