Børns socialitet. Fortolkning og forhandling af civiliseringsprojektet i børnehaven.

Forfatter
Olwig, K.F.
Kilde
I: Gilliam, L. & Gulløv, E. (red). Civiliserende institutioner. Om idealer og distinktioner i opdragelse (s. 97-118). Aarhus Universitetsforlag.
År
2012
ISBN
978-87-7124-268-3

Formål

Formålet med dette studie er at undersøge, hvordan børn som ’endnu-ikke-civiliserede’ udvikler fællesskaber med hinanden i dagtilbuddet, og hvorledes de gennem disse fællesskaber omfortolker og tilegner sig dagtilbuddet og dets civiliseringsprojekt.

Resultat

Med dette studie viser forskeren, hvordan børn i dagtilbuddet kan ses som ’endnu-ikke-civiliserede’. Det at være ’endnu-ikke-civiliserede’ er imidlertid ikke kun begrænsende for børnene, vurderer forskeren. Det giver ligeledes børnene mulighed for at trække på en bred vifte af kropslige og følelsesmæssige udtryk (f.eks. at lege med maden og at bruge toiletterne som legesteder), som ikke er socialt acceptable for voksne. Ifølge forskeren udgør børnenes overskridelse af grænsen mellem civiliseret og uciviliseret opførsel et vigtigt element i deres etablering af forskellige fællesskaber. Dette ses, ved at børnene udnytter deres særlige position uden for det civiliserede til at omdanne dagtilbuddet til deres eget sted. Herved tilegner de sig det civiliseringsprojekt, som dagtilbuddet står for, konkluderer forskeren.

Design

Datamaterialet baserer sig på et livshistoriestudie gennemført i 2006, hvor forskeren har foretaget en række interviews med 16 unge mennesker, der på det tidspunkt boede i København og var i alderen 11 til 22 år. Alle de unge havde middelklassebaggrund og havde gået i dagtilbud i perioden fra sidst i 1980’erne til sidst i 1990’erne. Deres erindringer gjaldt derfor oplevelser, som lå mellem fem og 20 år tilbage i tiden.

Referencer

Olwig, K.F. (2012). Børns socialitet. Fortolkning og forhandling af civiliseringsprojektet i børnehaven. I: Gilliam, L. & Gulløv, E. (red). Civiliserende institutioner. Om idealer og distinktioner i opdragelse (s. 97-118). Aarhus Universitetsforlag.

Opdragsgiver

Forskningsrådet for Samfund og Erhverv