Matematiskt gestaltande i förskolan

Forfatter
Bäckman, K.
Kilde
Åbo Akademi
År
2015

Formål

Afhandlingens overordnede formål er at undersøge, hvordan pædagoger (förskollärare) arbejder med matematik i dagtilbud (förskolan). Dette sker ved at undersøge pædagogernes opfattelse af deres arbejde med matematik gennem to perspektiver. Det ene perspektiv ser på den matematik, børnene bruger, og hvorledes børnene viser deres matematikforståelse. Det næste perspektiv retter fokus mod pædagogernes intentioner med og opfattelser af deres matematiske arbejde samt den viden, pædagoger menes at have brug for i arbejdet med matematik.

Resultat

Studiet rapporterer en lang række forskningsresultater. Når forskeren ser nærmere på dannelsen af matematik, finder hun to dominerende hovedkategorier i analysen: (1) udforskning af matematik gennem leg og (2) at børn sammenligner matematiske erfaringer. Kategorien ’udforskning af matematik gennem leg’ består af yderligere fem underkategorier: opleve volumen, udforske geometriske former, skelne vægt, skelne kvantitet (mængde) og positionering. De vigtigste kategorier, inden for hvilke børnene sammenligner deres matematiske erfaringer, illustreres gennem fire underkategorier: erfare/opleve og sammenligne størrelser, skabe og sammenligne mønstre, sammenligne proportioner, optælle og producere i par. Studiet finder, at børnenes matematiske dannelse ofte finder sted i interaktioner med venner og ved hjælp af artefakter. De forskellige kontekster, som børnene dagligt er en del af i dagtilbuddet, giver rig mulighed for at udforske og skelne mellem matematiske koncepter, sammenligne koncepter og bruge matematik som et redskab — f.eks. som gangetabeller ved beregning. Forfatteren konkluderer derfor, at matematisk indhold allerede er en del af børnenes aktiviteter. Børnene har deres egne intentioner, når de udforsker, sammenligner og lærer matematik af hinanden i dagligdagssituationer. Derudover finder forskeren, at pædagogerne iscenesætter det matematiske arbejde i dagtilbuddet som både planlagte aktiviteter og ikkeplanlagte her-og-nu-situationer, og at pædagogerne har intentioner om at gøre det matematiske indhold synligt for alle børn. Dette gælder for såvel de planlagte aktiviteter som de ikkeplanlagte her-og-nu-situationer. Såfremt aktiviteterne planlægges, er det vigtigt, at både børnenes og pædagogernes opmærksomhed rettes mod det samme indhold.

Design

Dataindsamlingen bygger på videoobservationer og interviews med i alt 19 pædagoger fra syv dagtilbud. Videoobservationerne omfatter børns og pædagogers brug af matematik i såvel børnenes egne aktiviteter som i de planlagte aktiviteter og ikkeplanlagte her-og-nu-situationer. Observationerne sker både gennem et håndholdt kamera og gennem et kamera på et stativ placeret i rummet. Interviewene belyser pædagogernes opfattelse både af deres daglige arbejde, og når de arbejder systematisk med planlagte aktiviteter med matematik.

Referencer

Bäckman, K. (2015). Matematiskt gestaltande i förskolan. Åbo Akademi.

Opdragsgiver

uoplyst