Lärarförbundet, förskollärare och statushöjande strategier: Ett könsperspektiv på professionalisering.

Forfatter
Berntsson, P.
Kilde
Göteborg: Department of Sociology, Göteborg University.
År
2006

Formål

I afhandlingen undersøges fagforbundet Lärarförbundets strategier i forhold til at håndtere det forhold at pædagogprofessionen er domineret af kvinder. Det undersøges hvilke strategier fagforbundet anvender for at opgradere pædagogernes arbejde og professionelle kompetencer. Målet med dette er dels at sammenligne faget og pædagogernes egne opfattelser af statusfremmende strategier, dels at undersøge hvorvidt strategierne kan tænkes at bidrage til at fastholde eller forandre den værdidiskriminering som kvindedominerede erhvervsgrupper rammes af.

Resultat

Analysen viser at en overvejende del af pædagogerne mener at fagforbundets strategier opgraderer deres arbejde og professionelle kompetencer. Samtidig oplever pædagogerne at fagforbundet ikke prioriterer de emner som pædagogerne finder vigtige for professionens status, fx pædagogernes mål om at fremme lige opvækstbetingelser, deres arbejde med udvikling og omsorg og deres emotionelle og sociale kompetencer. Disse emner forbindes ofte med kvindelige værdier, og når fagforbundet ikke prioriterer dem, kan det bidrage til at fastholde kønsdiskrimineringen af pædagogfaget. Det understreges at pædagoger ikke skal opfattes som en homogen gruppe, men at de har forskellige holdninger, fx afhængigt af hvilke områder de arbejder med, hvilke professionelle grupper de arbejder sammen med, den enkeltes uddannelsesbaggrund, alder osv.

Design

Datagrundlaget består af 265 pædagoger besvarelse af et spørgeskema, samt tre interview med repræsentanter for fagforbundet. Derudover undersøges relevante dokumenter.

Referencer

Berntsson, P. (2006). Lärarförbundet, förskollärare och statushöjande strategier: Ett könsperspektiv på professionalisering. Göteborg: Department of Sociology, Göteborg University.

Opdragsgiver

Ikke oplyst