Inclusion of children in outdoor education. Learning in motion: Report 1.

Forfatter
Brodin, J.; Lindstrand P.
Kilde
Stockholm: Lärarhögskolan.
År
2006

Formål

Denne rapport omhandler et større motionsprogram (LIM) under Sokrates-programmet, Grundtvig 1. Motionsprogrammet fokuserer på inklusion af børn i udendørsaktiviteter. Programmet består af to dele: 1) et litteraturreview omhandlende forhold og betingelser for inklusion af børn under 18 år ved hjælp af friluftspædagogik og 2) feltstudier af udendørsleg for unge i alderen 12-18 år og 18-25 år. Denne rapport afrapporterer udelukkende litteraturreviewet i den første del hvor formålet er at indhente studier der definerer friluftspædagogik og hvordan udendørsaktiviteter bidrager til læring hos børn og unge med og uden handicap.

Resultat

De fleste børn i alderen nul til syv år leger ude og nyder godt af de udendørs fordele såsom meget plads, frisk luft og færre infektioner. Op til fireårsalderen accepterer børn hinanden, og handicap er sjældent en forhindring for at være med i en leg. Børn i skolealderen (7-12 år) har i stort omfang stadig de samme legeinteresser som yngre børn, men legens karakter indbefatter større risici for eksklusion og udelukkelse af nogle børn fra legen. Når børn starter i skolen, begynder de at blive opmærksomme på de børn som skiller sig ud. Unge fra 12-18 år er mere sammen med deres venner end med deres familie, og aktiviteterne foregår ofte indenfor selvom mange unge stadig går til udendørssport. Studiet finder i øvrigt at indendørs aktiviteter associeres til læring, og at der er en tendens til at disse anses som mere betydningsfulde end udendørsaktiviteter der associeres med leg. Studiets konklusion er imidlertid at børn oftere og lettere inkluderes i leg der foregår udendørs, end i leg der foregår indendørs, og at udendørsaktiviteter lettere faciliterer læring.

Design

Dataindsamlingen består af litteratursøgninger i ERIC-databasen og Libris efter studier omhandlende friluftspædagogik for børn og unge med og uden handicap.

Referencer

Brodin, J.; Lindstrand, P.(2006). Inclusion of children in outdoor education. Learning in motion: Report 1. Stockholm: Lärarhögskolan.

Opdragsgiver

Europa-Kommissionen