Kommunikativa resurser för lärande: Barns gester, blickar och tal i tre skolmiljöer.

Forfatter
Heikkilä, M.
Kilde
Uppsala: Uppsala Universitet.
År
2006

Formål

Det overordnede formål med studiet er at undersøge hvordan børnehave, børnehaveklasse og første skoleår skaber forudsætninger for læring. Studiet trækker forskelle og ligheder frem mellem de forskellige institutionsmiljøer og analyserer sociale aktiviteter blandt fem-seks-årige og syvårige børn i de tre institutionstyper. Analyserne fokuserer på hvilke kommunikationsformer der forekommer, og hvordan de anvendes. Analysens sigte er at vise hvordan barnet deltager i sociale aktiviteter, og hvordan deltagelse skabes og gøres tilgængelig for barnet i de tre institutionsmiljøer. Forskningsspørgsmålene lyder: ’Hvordan belyser en analyse af multimodal kommunikation forskelle og ligheder i de tre institutionsmiljøer og disses forudsætninger for læring? Hvordan deltager børn i forskellige sociale aktiviteter gennem anvendelse af kommunikationsformer såsom blikke, gestikulation og tale? Hvilke kommunikationsmønstre træder frem?’

Resultat

Analyserne viser at barnet anvender kommunikationsformer for at deltage i aktiviteter, og at disse er afhængige af hvilken type aktivitet barnet stilles over for, og hvilket fysisk rum det befinder sig i. Endvidere viser analysen af kommunikationsformerne at målstyrede vokseninitierede aktiviteter giver anledning til bestemte kommunikationsformer som ofte er orienterede mod individuel deltagelse. Kommunikationsformerne tenderer mod at blive mere regulerede i forbindelse med skiftet fra børnehave til skole, hvilket vil sige at de indeholder færre kropsbevægelser eller gestikulationer. Analyserne viser at deltagerpositionering, såsom individ- eller gruppedeltagelse, sjældent er en enten-eller-position. Barnet skifter mellem deltagerpositioner, hvilket kan betyde at barnet fortløbende forhandler sig til deltagelse. Analyserne af rummet viser hvordan barnet, i overgangen fra børnehaven til skolen, får færre tilgængelige rum. I børnehaven kan barnet lege selv, frit og adskilt fra de andre børn, mens barnet i skolen gennem indretningen adskilles fra de andre børn i rummet, så der fokuseres på det individuelle i situationen.

Design

Dataindsamlingen består af 100 timers videoobservationer af fem-syv-årige børn fra en børnehave, en børnehaveklasse og en 1. klasse i årene 2000-2003.

Referencer

Heikkilä, M. (2006). Kommunikativa resurser för lärande: Barns gester, blickar och tal i tre skolmiljöer. Uppsala: Uppsala Universitet.

Opdragsgiver

Ikke oplyst