Lära och leka med flera språk: Socialt samspel i flerspråkig förskola.

Forfatter
Björk-Willén, P.
Kilde
Linköping: Tema Barn, Linköpings Universitet.
År
2006

Formål

Formålet med afhandlingen er at analysere tre-fem-årige børns sociale samspil og deltagelse i en flersproglig kontekst. Særligt fokuseres der i analysen på begreberne deltagelse, læring og leg i barn-barn-relationer og barn-voksen-relationer. Der indfanges forskellige aspekter af børns multimodale samspil og deltagelse i daginstitutionsaktiviteter, herunder deres tale, gestik, blikke, kroppe og fysiske artefakter. Forfatteren ønsker at analysere barnets sprog og handling i legeaktiviteter samt barnets anvendelse af forskelligartede modaliteter til at afstedkomme deltagelse i forskellige sociale sammenhænge.

Resultat

Sammenfattende viser studierne at flersproglige børn benytter multimodale resurser for at opnå deltagelse i leg og voksenstyrede aktiviteter. Anvendelsen af flere sprog i hverdagen giver en yderligere dimension til det sociale samspil. Afhandlingen konkluderer at de pædagogiske rutiner og mønstre som råder i børnehaven, er vejledende for barnets deltagelse i diverse aktiviteter, men at barnet samtidig udviser en kreativ sproglig formåen. Barnet demonstrerer en pragmatisk og situationsbestemt anvendelse af forskellige multimodale resurser (verbale udtryk, gestik, blikke, kropslige udtryk m.m.) hvilket gælder for deltagelse i såvel fri leg som voksenorganiserede aktiviteter. Det konkluderes at barnets sproganvendelse og sprogvalg er pragmatisk, men trods flersproglighed bliver den ensprogede norm stærkt rådende i børns indbyrdes samspil såvel som i pædagogens samspil med børnene. Studierne viser at deltagelse er en forudsætning for læring, og at deltagelse i sig selv er en læreproces. Deltagelse i sociale sammenhænge er med andre ord en fundamental del af barnets socialisering. Barnets flersproglighed bliver en af flere multimodale resurser som barnet anvender for at deltage i leg og organiserede aktiviteter.

Design

Videomaterialet består af 44 timers film, hvoraf 37 timer er fra en svensk flersproglig børnehave og 7 timer fra en australsk flersproglig børnehave.

Referencer

Björk-Willén, P. (2006). Lära och leka med flera språk: Socialt samspel i flerspråkig förskola. Linköping: Tema Barn, Linköpings Universitet.

Opdragsgiver

Ikke oplyst