Kaptein Andreas og hans mannskap – drøfting av forskningsdata om en gutts stemme og hans innflytelse på barnehagens innhold.

Forfatter
Ødegaard, E. E.
Kilde
Bergen: Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning, Pedagogikkseksjonen.
År
2006

Formål

Den nye ’Rammeplan for Barnehagen 2006’ understreger, med udgangspunkt i FN’s børnekonvention, at børn har ret til medbestemmelse. Studiet undersøger hvordan børns deltagelse og indflydelse kommer til syne, og hvordan man som forsker kan arbejde med at observere, beskrive og drøfte børns deltagende stemmer. Formålet med studiet er at synliggøre forskningsprocesser samt at rejse problemstillinger knyttet til de yngste børns medbestemmelse i vuggestuens hverdagsliv.

Resultat

En af drengene (2 år og 8 måneder) er studiets ’hovedperson’, da han gennem observationsperioden markerer sig som et barn med en særlig hørbar stemme – i den forstand at han initierede en række af de samtaler der foregik rundt om bordet i institutionen. Studiet viser at drengen gennem leg (sørøverleg) får indflydelse på den dagligdag der er i institutionen, bl.a. ved at dialogerne ved måltiderne handler om sørøvere. Som følge af en bestemt samtale bliver det foreslået af en pædagog at der skal arrangeres en sørøverfest. Drengen bliver meget entusiastisk over forslaget, og børn og voksne forsætter samtalen med at planlægge den kommende fest. Dette ses som et eksempel på en situation hvor børn har medbestemmelse i daginstitutionen. Det konkluderes i studiet at brug af begreber som medbestemmelse bør kontekstualiseres og problematiseres.

Design

Studiet gør brug af videoobservation, feltnotater og interview. Ni børn (to piger og syv drenge) i alderen et til tre år og fire voksne kvinder (en pædagog, to pædagogmedhjælpere og en forsker) deltager i studiet.

Referencer

Ødegaard, E. E. (2006). Kaptein Andreas og hans mannskap – drøfting av forskningsdata om en gutts stemme og hans innflytelse på barnehagens innhold. Bergen: Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning, Pedagogikkseksjonen.

Opdragsgiver

Ikke oplyst