Shared curiosity, technology and mathematics: Exploring transitions between two and three dimensions

Forfatter
Pettersen, G. F., Volden, M., & Ødegaard, E. E.
Kilde
I: Garvis, S., & Lemon, N. (red.). Understanding digital technologies and young children: An international perspective, 59-73. London: Routledge.
År
2016
ISBN
29705476

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvordan børn i dagtilbud bruger digitale tablets, med særligt fokus på fysiske geometriske former samt matematisk forståelse og læring.

Resultat

Forfatterne konkluderer, at kombinationen af teknologi og traditionelle klodser eller andre tredimensionelle former gav børnene en rigere oplevelse af og forståelse for de geometriske former. Digitale tablets kan hjælpe børn til at undersøge de forskellige geometriske former mere effektivt, men det er stadig vigtigt, at børn gives mulighed for at holde og røre ved de fysiske tredimensionelle former. Studiet viser, at børnene endnu ikke havde udviklet ordene for de forskellige geometriske former. De kunne snarere genkende formerne ud fra formernes udseende end ud fra deres geometriske egenskaber. Eksempelvis kunne børnene fortælle, at en figur er et rektangel, fordi den ligner en dør, og ikke fordi den har bestemte geometriske egenskaber. Resultaterne indikerer, at børnene var i færd med at udvikle evnen til at karakterisere og sortere former på baggrund af deres geometriske egenskaber.

Design

Det empiriske materiale er baseret på videooptagelser fra ét dagtilbud med børn i alderen 4-6 år. Forskerne har i samarbejde med det pædagogiske personale udviklet en række aktiviteter, som børnene skal deltage i, og hvor fokus er på de forskellige geometriske formers egenskaber. I alle aktiviteter anvendes både forskellige tredimensionelle former (såsom traditionelle klodser) og digitale tablets med henblik på at undersøge børnenes forståelse for de forskellige geometriske former, når de skifter mellem 3-d og 2-d. Aktiviteterne er åbne og uformelle, og børnene kan selv bestemme, om de har lyst til at deltage. To udvalgte cases fra videooptagelserne analyseres i relation til børnenes geometriske forståelse.

Referencer

Pettersen, G. F., Volden, M., & Ødegaard, E. E. (2016). Shared curiosity, technology and mathematics: Exploring transitions between two and three dimensions. I: Garvis, S., & Lemon, N. (red.). Understanding digital technologies and young children: An international perspective, 59-73. London: Routledge.

Opdragsgiver

Uoplyst