The social construction of the competent, self-governed child in documentation: Panels in the Swedish preschool

Forfatter
Liljestrand, J., & Hammarberg, A.
Kilde
Contemporary Issues in Early Childhood, 18(1), 39-54.
År
2017

Formål

Studiets formål er at undersøge, hvordan konstruktioner af det kompetente og selvstyrende barn kommer til udtryk gennem dokumentationstavler, der anvendes til dokumentation af børns aktiviteter i dagtilbud.

 

Resultat

Overordnet viser studiet, at dokumentationstavlerne fokuserer på hverdagslivet i dagtilbuddet og på at synliggøre børnenes sociale kompetencer, kognitive udvikling og verbale evner. Forskerne finder således, at dokumentationstavlerne skildrer barnet på tre grundlæggende måder: barnet som en god ven (sociale kompetencer), barnet som en selvstændig undersøger (kognitiv udvikling) og barnet som en offentlig taler (verbale evner). Ifølge forskerne konstruerer dokumentationstavlerne derved også børn som kompetente i forskellige henseender med tilbagevendende henvisninger til den nationale læreplans foruddefinerede mål og idealer. Ifølge forskerne indikerer resultaterne, at læreplanens fremstilling af det, forskerne selv kalder ”det ideelle barn”, dvs. det kompetente og selvstyrende barn, der selvstændigt når læreplansmålene, medvirker til konstruktionen af ”det ideelle barn” på dokumentationstavlerne. Det vil sige, at dokumentationstavlerne afspejler, hvad der fremstår som ”det ideelle barn” i læreplanen.

Forskerne peger på, at selv om der lader til at være spændinger mellem læreplansmålene og de dokumenterede dagtilbudsaktiviteter, sætter læreplansmålene alligevel rammen for pædagogernes dokumentation af børnenes aktiviteter. Derved indgår de børn, som ikke er specielt interesserede i eller nysgerrige efter at nå de mål, som fremgår af læreplanen, ikke i dokumentationen. Ifølge forskerne indikerer resultaterne, at dokumentationen anvendes som en måde at realisere de mål, som fremgår af den nationale læreplan, på.

Design

Forskerne besøgte fire dagtilbud på én dag, hvor de tog billeder af dagtilbuddenes udstillede dokumentationstavler. Datamaterialet består af fotografier, som beskriver børnenes aktiviteter, med tilhørende tekster skrevet af pædagogerne. Teksterne består af citater af noget, børnene har sagt, og beskrivelser af børnenes kropslige bevægelser. 20 eksempler fra datamaterialet blev udvalgt til analyse med den begrundelse, at de havde et pædagogisk ærinde. Det udvalgte datamateriale blev derefter forbundet med citater fra den nationale læreplan (Lpfö 98). I analysen benytter forskerne en indholdsanalytisk tilgang.

Referencer

Liljestrand, J., & Hammarberg, A. (2017). The social construction of the competent, self-governed child in documentation: Panels in the Swedish preschool. Contemporary Issues in Early Childhood, 18(1), 39-54.