Tio år efter förskolereformen: Nationell utvärdering av förskolan.

Author
Skolverket
Source
Stockholm: Skolverket.
Year
2008

Purpose

Result

Design

References

Skolverket (2008). Tio år efter förskolereformen: Nationell utvärdering av förskolan. Stockholm: Skolverket.