’Vi har väldigt lite tid för varandra här’. Temporala och spatiala förutsättningar för samverkan mellan grundskola, förskoleklass och fritidshem

Forfatter
Lago, L. & Elvstrand, H.
År
2020

Formål

Studien utforsker hvilke perspektiver og erfaringer pedagoger har rundt samarbeidet mellom grunnskole, førskoleklasse og skolefritidsordning, samt hvordan tid og sted blir brukt for å forstå betingelsene for samarbeid. Forskningsspørsmålene er: 1) Hvordan er forutsetningene for samarbeid? 2) På hvilke måter blir tid og sted betydningsfulle i lærernes utsagn om vilkårene for samarbeid.

Resultat

Utfordringer knyttet til tid og sted for samarbeid gikk igjen i intervjuene og samtalene med pedagogene. For å kunne samarbeide godt på tvers av virksomhetene mener lærerne at tid er avgjørende. Geografisk nærhet og muligheter for hverdagsmøter nevnes som avgjørende for om pedagogene finner tid til å samarbeide eller ikke.

Design

Prosjektet er utført i samarbeid med tre skoler i en svensk kommune. Ved hver skole ble det etablert en prosjektgruppe med seks pedagoger, to fra hver virksomhet (skole, førskoleklasse og skolefritidsordning). Pedagogene gjennomførte refleksjonsmøter sammen med forskerne for å forbedre samarbeidet mellom virksomhetene. Datamaterialet består av data fra disse refleksjonsmøtene samt individuelle intervjuer med enkelte av pedagogene. Materialet er analysert utfra grounded theory.

Referanser

Lago, L. & Elvstrand, H. (2020). «’Vi har väldigt lite tid för varandra här’. Temporala och spatiala förutsättningar för samverkan mellan grundskola, förskoleklass och fritidshem». Utbildning & Lärande, 14(1):121-138.