Din inngangsport til ny forskning om barnehagen

Avansert søk

Forskningsemner

Kvalitetsvurdert skandinavisk forskning

NB-ECEC samler kvalitetsvurdert skandinavisk forskning om barn i alderen 0-6 år i barnehage. Forkortelsen står for Nordic Base of Early Childhood Education and Care.

Databasen retter seg særlig mot studenter innenfor pedagogiske fag, yrkesutøvere og undervisere ved pedagogiske utdanninger.

Databasen blir oppdatert hvert år og inneholder nå alle kvalitetsgodkjente studier fra 2006-2020. 

Les mere om databasen