Om databasen

NB-ECEC samler kvalitetsvurdert skandinavisk forskning om barn i alderen 0-6 år i barnehage. Forkortelsen står for Nordic Base of Early Childhood Education and Care. Databasen retter seg særlig mot studenter innenfor pedagogiske fag, yrkesutøvere og undervisere ved pedagogiske utdanninger.

 

Databasen blir oppdatert hvert år og inneholder nå alle kvalitetsgodkjente studier fra 2006-2017. 

Databasen er et resultat av et samarbeid mellom det norske Utdanningsdirektoratet. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og det svenske Skolverket.

Kvalitetsvurdert forskning

Forskningen er kvalitetsvurdert med utgangspunkt i den internasjonale EPPI-systematikken - som er utviklet på University of London - og supplert med kriterier for kvalitativ forskning. I 2013-14 ble vurderingen ledet af danske SFI og i 2007-12 og 2015-2017 av Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (DCU). I praksis har studiene blitt vurdert av både personale fra SFI og DCU og av en skandinavisk forskergruppe ut fra prinsippet om fagfellevurdering,

Du kan lese mer om vurderingskriteriene i Konceptnotat, Clearinghouse 2017.

SFI og forskergruppens metodenotat for kartlegging, vurdering og perspektivering av skandinavisk barnhage-forskning fra 2013 og 2014.

 

Her finner du skjemaet som brukes til å vurdere studiene.

  

Databasen inneholder et sammendrag av hver studie. Dersom det er konkrete studier du trenger informasjon om det som ligger til grunn for vurderingen av studienom, er du velkommen til å kontakte oss på eva@eva.dk. Merk henvendelsen Dagtilbud for børn/Forskningsdatabasen NB-ECEC.

Kriterier for inkludering i databasen

Databasen inkluderer studier som direkte handler om barnehagetilbud for 0-6-åringer. Populærvitenskapelige fremstillinger, lærebøker, vitenskapelige metodediskusjoner etc. inkluderes ikke.

Studiene i databasen velges ut gjennom screening av sentrale skandinaviske og internasjonale forskningsdatabaser og håndsøk av sentrale skandinaviske og internasjonale tidsskrifter på barnehageområdet. Mengden av tidskrifter og databaser suppleres etter hvert som det kommer nye til, slik at screeningerne i prinsippet omfatter alle utgivelser av skandinavisk barnehageforskning i hvert kartlagte år.

Kommentarer og spørsmål

Databasen administreres av Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Ta kontakt med EVA, hvis du har kommentarer eller spørgsmål om databasen og dens funksjoner. Du kan kontakte EVA på eva@eva.dk, eller ringe direkte til EVA på telefonnummer +45 35 55 01 01.

Links til forskningskartlegginger

Du kan finne SFI og DCU's publikasjoner av forskningskartlegging og forskervurderinger:

Forskningskartlegging, forskervurdering og forskningsperspektivereing av skandinavisk barnhageforskning fra 2017

Forskningskartlegging, forskervurdering og forskningsperspektivereing av skandinavisk barnhageforskning fra 2016

Forskningskartlegging, forskervurdering og forskningsperspektivereing av skandinavisk barnhageforskning fra 2015

Forskningskartlegging, forskervurdering og forskningsperspektivereing av skandinavisk barnhageforskning fra 2014

Forskningskartlegging, forskervurdering og forskningperspektivereing av skandinavisk barnhageforskning fra 2013

Forskningskartlegging og forskervurdering av skandinavisk barnhageforskning fra 2012

Forskningskartlegging og forskervurdering av skandinavisk barnhageforskning fra 2011

Forskningskartleggin og forskervurdering av skandinavisk barnhageforskning fra 2010

Forskningskarlegging og forskervurdering av skandinavisk barnhageforskning fra 2009

Forskningskartlegging og forskervurdering av skandinavisk barnhageforskning fra 2008

Forskningskartlegging og forskervurdering av skandinavisk barnhageforskning fra 2007

Forskningskartlegging og forskervurdering av skandinavisk barnhageforskning fra 2006.