Affordances for physical activity and well-being in the ECEC outdoor environment

Forfatter
Sando, O. J. & Sandseter, E. B. H.
År
2020

Formål

Formålet med studien er å få økt kunnskap om hendelser i lek hvor opplevelser av velvære og fysisk utendørsaktivitet opptrer samtidig i barnet. Forskningsspørsmålet er: Hvordan kan tilbydelser («affordances») i barnehagens utendørsmiljø fremme fysisk aktivitet og velvære samtidig?

Resultat

Resultatene støtter tidligere forskning på temaet, som viser at barn får forskjellig utbytte av fri utendørs lek: Gutter og eldre barn viste oftere høyt velvære ved utendørs frilek enn de andre barna, og 13 barn viste ingen samtidig følelse av velvære og fysisk aktivitet i observasjonsperioden.

Design

Innsamlingen av datamaterialet foregikk ved systematiske og vilkårlige videooperasjoner med feltnotater av barnehagebarns frilek i utendørsomgivelser ved åtte forskjellige barnehager i Norge. Datainnsamlingen foregikk over en uke ved to anledninger og involverte ti barn på tre eller fire år fra hver barnehage (fem gutter og fem jenter). Datamaterialet ble deretter kategorisert og kodet, før det det til slutt ble analysert ved kvantitative og kvalitative metoder.

Referanser

Sando, O. J. & Sandseter, E. B. H. (2020). "Affordances for physical activity and well-being in the ECEC outdoor environment". Journal of Environmental Psychology, 69(2020): artikkel 101430.

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd, Norge