The outdoor environment and children’s health: a multilevel approach

Forfatter
Sando, O. J.
Kilde
International Journal of Play, 8(1):39-52
År
2019

Formål

Lek i utendørs omgivelser kan se ut til å bedre barnas helse. Man vet generelt lite hvordan karakteristikkene i utendørsmiljøet i barnehagen påvirker barnas helse. Denne studien undersøker forholdet mellom utendørsmiljøet og barnas helse ved å se på barnas velvære og fysiske aktivitet i forskjellige utendørsmiljø. Formålet med studien er å bedre forståelsen av hvordan det fysiske utemiljøet i barnehagen kan påvirke barnas helse. Forskningsspørsmålet i artikkelen er som følger: hvilke karakteristikker i barnehagenes utemiljø påvirker barnas velvære og fysiske aktivitet?

Resultat

Resultatene tyder på at både lek og naturopplevelser er helsefrembringende for barnas velvære. Barnas fysiske aktivitet var positivt assosiert med bruk av stier og åpne områder. Bruk av faste funksjonelle leker, leker med hjul og løse deler ble negativt assosiert med fysisk aktivitet.

Design

I alt ble 80 barns frilek observert gjennom 471 videoobservasjoner. Totalt åtte barnehager ble observert i studien og var strategisk utvalgt blant de mange partner-institusjonene for å få variasjon i størrelse, alder, lokasjon og fysisk miljø. Institusjonene var lokalisert i Nord- (1), Midt- (3) og Sør- (4) Norge. 5 jenter og 5 gutter ble tilfeldig utvalgt i hver institusjon blant 3–4 åringene. Den anvendte metoden var mixed-methods og datainnsamlingen innebar systematisk og randomiserte videoobservasjoner av barns frilek i et utendørsmiljø.

Referanser

Sando, O. J. (2019). “The outdoor environment and children’s health: a multilevel approach”. International Journal of Play, 8(1):39-52.