A cross-cultural study on technology use in preschool classrooms: early childhood teacher’s preferences, time-use, impact and association with children’s play

Forfatter
Slutsky, R., Kragh-Müller, G., Rentzou, K., Tuul, M., Guven, M.G., Foerch, D. & Paz-Albo, J.
Kilde
Early Child Development and Care, 191(5):713–725
År
2019

Formål

Teknologi spiller en stor rolle i småbarns erfaringer i dagliglivet. For tiden blir teknologien brukt både til å underbygge og forbedre læringsaktiviteter og i sammenheng med barnas lek. Formålet med denne studien er å forstå hvor mye tid barnehagelærere i åtte ulike land bruker på implementering av teknologi i barnehagen. Landene som er representert i studien er Danmark, Estland, Hellas, Italia, Kypros, Spania, Tyrkia og USA.

Resultat

Dataene indikerte store likheter mellom landene, der teknologistøttet lek var den minst brukte formen for lek og innendørs ikke-teknologistøttet lek og utendørs lek var de mest brukte formene for lek. Forskerne fant også likheter mellom barnehagelærernes forståelser av verdien av teknologistøttet lek, til tross for at de brukte det lite og til tross for at de rapporterte ulike aspekter av bidrag fra teknologien. Videre avdekket forskerne ulikheter i hvor mye tid som ble brukt på teknologistøttet lek og hva slags utstyr og ressurser som var tilgjengelig for barna i hvert land.

Design

Hver av forfatterne samlet data fra sitt respektive land ved hjelp av en spørreundersøkelse med 30 item (spørsmål). Spørreundersøkelsen inneholdt to deler. Den første delen besto av 8 item med mål om å samle demografisk informasjon. Den andre delen av spørreundersøkelsen besto av 22 lukkede og åpne spørsmål med mål om å fange opp deltakernes definisjoner, bruk og forståelse av lek.

Referanser

Slutsky, R., Kragh-Müller, G., Rentzou, K., Tuul, M., Guven, M.G., Foerch, D. & Paz-Albo, J. (2019). "A cross-cultural study on technology use in preschool classrooms: early childhood teacher’s preferences, time-use, impact and association with children’s play”. Early Child Development and Care, 191(5):713–725.