Children’s play, well-being and involvement: how children play indoors and outdoors in Norwegian early childhood education and care institutions

Forfatter
Storli, R. & Sandseter, E. B. H.
Kilde
International Journal of Play, 8(1):65-78
År
2019

Formål

Denne artikkelen har som formål å utforske forholdet mellom barns lek, velvære og involvering i aktiviteter, samt å identifisere hvordan barn leker i både innendørs- og utendørsmiljø i barnehageinstitusjonene. Artikkelen tar for seg to forskningsspørsmål: (1) Hva er forholder mellom 3–4 år gamle barns lek, velvære og involvering i leken? (2) I hvilke typer lek engasjerer 3–4 åringer innendørs og utendørs i barnehagen?

Resultat

Resultatene indikerer at det er en signifikant og positiv korrelasjon mellom barns lek, deres velvære og deres involvering i leken. Barna brukte 2/3 av frilekstiden sin på forskjellige typer lek, og det var signifikante forskjeller mellom hvilke typer lek barna engasjerte seg i innendørs og utendørs.

Design

Totalt var fem gutter og fem jenter fra åtte forskjellige barnehager inkludert i undersøkelsen. Denne studien bruker metoden Design experiment in education, som fokuserer på å bygge, teste, evaluere og kalibrere intervensjoner gjennom samarbeid mellom forskere og praktiserende pedagoger. Studien er kvantitativ, og forskerne brukte 80 videoopptak av barna mens de lekte fritt både innendørs og utendørs.

Referanser

Storli, R. & Sandseter, E. B. H. (2019). «Children’s play, well-being and involvement: how children play indoors and outdoors in Norwegian early childhood education and care institutions». International Journal of Play, 8(1):65-78.