Too much, too little: preschool teachers’ perception of the boundaries of adequate touching

Forfatter
Hedlin M., Åberg M., Johansson C.
Kilde
Pedagogy, Culture & Society, 27(3):485-502.
År
2019

Formål

Studien fokuserer på fysisk berøring som blir regnet til å være utenfor det som oppfattes som «normalt». Forskerne undersøker hvordan barnehagelærere beskriver og forklarer situasjoner hvor pedagoger gir barn for mye eller for lite berøring. Forskningsspørsmålet er: Hvordan beskriver og forklarer barnehagelærere situasjoner hvor barnehagelærere og annet barnehagepersonell gir barn for mye, eller for lite berøring?

Resultat

De fleste situasjonene som ble beskrevet av deltagerne, omhandlet for mye berøring. Her snakket informantene om handlinger som ikke lå innenfor barnehagens oppgave, barnehagelærere som ikke satt grenser, og oppførsel som medførte ubeleiligheter for barn. Det indikeres at slike handlinger kan være typiske for uerfarne barnehagelærere som ikke ennå har mestret de følelsesmessige reglene for arbeidet. På den andre siden kan slik oppførsel ha rot i at barnehagelærere aktivt bryter disse reglene eller ikke kjenner til dem. I situasjoner med for lite berøring refererte deltakerne i hovedsak til barnehagelæreren og dennes frykt for anklager om upassende adferd eller kalde personlighet.

Design

Semistrukturerte intervjuer ble gjennomført med 30 kvalifiserte barnehagelærere som jobbet i svenske barnehager. Av de 30 barnehagelærerne var elleve menn og 19 kvinner, hvorav 20 jobbet som barnehagelærere, mens ti jobbet som førskoleledere.

Referanser

Hedlin, M., Åberg, M. & Johansson, C. (2019). “Too much, too little: preschool teachers’ perception of the boundaries of adequate touching”. Pedagogy, Culture & Society, 27(3):485-502.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet, Sverige