Betydningen af dagtilbudsarbejde med børn i naturen – En forskningsoversigt med fokus på nordisk litteratur undersøgt med sigte på danske forhold

Forfatter
Ejbye-Ernst N., Moss B., Stokholm D., Larssen B., Præstholm S., Frøkjær T. (2019)
År
2019

Formål

Center for Børn og Natur vil med prosjektet «Kom med ud» understøtte og utvikle pedagogers bruk av naturen i danske barnehager. Som bakgrunn for denne kunnskapsoversikten ble det utarbeidet en større kartlegging av den nåværende bruken av natur i danske barnehager. Kunnskapsoversikten skulle formidle viten om betydningen og bruken av naturen har for barn i alderen 0-6 år med særlig fokus på viten relatert til barnas opphold i barnehagen. Forskningsspørsmålet var: Hvilken kunnskap fins om viktigheten av natur for små barns (0-6 år) velvære, utvikling, læring og dannelse i den nordiske forskningen?

Resultat

Konklusjonen av litteraturgjennomgangen var at barnehager bevisst og systematisk bidrar til å gi stadig flere barn tilgang til grønne omgivelser. Forskningen viste at pedagogisk arbeid i naturomgivelser fremmet barns trivsel, utvikling, læring og dannelse. 

Design

Forskerne har foretatt et systematisk litteratursøk i flere databaser for å lage en oversikt over forskningsområdet. Av 1095 søketreff i databasene ble 32 artikler inkludert i kunnskapsoversikten. 

Referanser

Ejbye-Ernst, N., Moss, B., Stokholm, D., Larssen, B., Præstholm, S. & Frøkjær, T. (2019). «Betydningen af dagtilbudsarbejde med børn i naturen – En forskningsoversigt med fokus på nordisk litteratur undersøgt med sigte på danske forhold». Nødebo: Center for Børn og Natur & VIA University College.

Oppdragsgiver

Nordea-fonden, Danmark