A study of Swedish preschool directors’ perspectives on leadership and organization

Forfatter
Lunneblad, J., Garvis, S.
År
2019

Formål

Studien utforsker hvilke perspektiver svenske barnehagestyrere har på ledelse og organisasjon. Den undersøker også hvordan barnehagestyrere reflekterer over pedagogisk ledelse i relasjon til foreldre og påvirkningen barnehagens budsjetter har på lederskapet deres.

Forskningsspørsmålene er:

  1. Hva mener barnehagestyrere er godt lederskap?
  2. Hvordan vurderer barnehagestyrere pedagogisk lederskap i relasjon til foreldre?
  3. Hvordan tror barnehagestyrere økonomi påvirker lederskapet deres?

Resultat

Resultatene viser at barnehagestyrere må ta på seg ulike lederroller for å navigere mellom å veilede ansatte, samarbeide med foreldre og ta hensyn til barnehagens budsjett. Barnehagestyrerne beskriver selv lederrollen sin som tre ulike roller: veileder, organisator og overordnet sjef. Disse rollene er noen ganger motstridende og skaper konflikter mellom hensynet til ansatte og foreldre og nyliberale perspektiver. 

Design

Data ble samlet inn gjennom intervjuer med 11 barnehagestyrere i svenske storbyer. Hver av barnehagestyrerne hadde ansvar for rundt 80-120 ansatte og 550 barn hver. Alle informantene i utvalget var kvinner med lang arbeidserfaring i barnehage. Intervjuene ble tatt opp på lydbånd, transkribert og analysert tematisk i en innholdsanalyse. 

Referanser

Lunneblad, J. & Garvis, S. (2019). “A study of Swedish preschool directors’ perspectives on leadership and organization”. Early Child Development and Care, 189(6):938-945.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt