Ansattes vurdering av barns trivsel i barnehagen.

Forfatter
Bjørgen, K., Moe, B.
År
2021

Formål

Studien undersøker hvordan ansatte i norske barnehager vurderer faktorer som påvirker tre- til seksåringers trivsel og hvordan de tilrettelegger for barns trivsel i barnehagen. Med tanke på det økende fokuset på barns kognitive utvikling, var forskerne spesielt interessert i å undersøke hvordan de ansatte vurderte betydningen av kognitive forhold for barns trivsel.

Resultat

Resultatene viser at barnehageansatte vurderer trivsel ulikt, noe som utfordrer praksisfeltet og barns trivsel i barnehagen. De fleste ansatte oppfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold som svært viktig for barns trivsel, samtidig som litt over halvparten vurderte kognitive forhold som viktig. Barnehagens utemiljø ble vurdert som bedre tilrettelagt for barns trivsel enn innemiljøet. Ansatte med lengre ansiennitet vurderte at de bedre ivaretar og fremmer barns trivsel sammenliknet med ansatte med kortere ansiennitet.

Design

En spørreundersøkelse ble distribuert til ansatte i 25 tilfeldig utvalgte barnehager i Midt-Norge. 105 ansatte svarte på undersøkelsen. Spørsmålene var basert på teorier og forskning om barns trivsel, samt rammeplanen for barnehager.

Referanser

Bjørgen, K., & Moe, B. (2021). "Ansattes vurdering av barns trivsel i barnehagen". Barn, 39(1):55-68.