Kindergarten screening tools filled out by parents and teachers targeting dyslexia. Predictions and developmental trajectories from age 5 to age 15 years.

Forfatter
Helland, T., Morken, F., Helland, W. A.
År
2021

Formål

Studien undersøker hvordan nære omsorgspersoner kan bidra til tidlig identifisering av dysleksi hos barn før skolealder. Formålet med studien var todelt: Det første målet var å vurdere i hvilken grad bestemte screeningverktøy for å identifisere dysleksi, som ble fylt ut av barnehageansatte eller foresatte, kunne forutsi barnas skriftlige og muntlige skoleprestasjoner når de var 15 år gamle. Det andre målet var å undersøke i hvilken grad disse verktøyene ville avdekke de samme forskjellene mellom dysleksigruppen og kontrollgruppen (barn som ikke var i risikogruppen for å utvikle dysleksi) som man så i individuelle tester. I tillegg ønsket forskerne å se hvordan lese- og skriveferdighetene utviklet seg over de ti årene, og å identifisere ulike utviklingsmønstre hos barna.

Resultat

Forskerne konkluderer med at screeningsverktøy som blir fylt ut av nære omsorgspersoner, gir verdifull informasjon om pålitelige tidlige indikatorer og utviklingsmønstre for dysleksi. Slike screeningverktøy, som kan brukes av barnas barnehagelærere og foresatte, identifiserte klare forskjeller mellom kontrollgruppen og dysleksigruppen på samme måte som de individuelle testene. Resultatene viser dermed at det er mulig å identifisere tidlige indikasjoner på ulike utviklingsbaner for dysleksi. Forskerne bak studien mener dette vil ha praktisk betydning for arbeidet med undervisning og planlegging av tiltak.

Design

Studien er basert på data samlet inn fra Bergen Longitudinal Dyslexia Study, som fulgte et tverrsnitt av norske barn fra de var fem til elleve år gamle. Ti forhåndsutvalgte barnehager spredt over fire kommuner i Vest-Norge ble invitert til å delta. Foreldre til 109 av de 120 aktuelle femåringene samtykket i å delta i studien. Tre screeningverktøy som kunne fylles ut av barnas omsorgspersoner, ble brukt: RI-5 (et spørreskjema for å vurdere risikoen for dysleksi); TRAS (et ikke-standardisert observasjonsverktøy for barns kommunikasjonsferdigheter) og CCC-2 (et spørreskjema for å vurdere utviklingsforstyrrelser i språk). Utvalget i denne studien består av 41 barn (13 i dysleksigruppen og 28 i kontrollgruppen).

Referanser

Helland, T., Morken, F., & Helland, W. A. (2021). "Kindergarten screening tools filled out by parents and teachers targeting dyslexia. Predictions and developmental trajectories from age 5 to age 15 years". Dyslexia, 27(4):413-435.