Vulnerability and adaptation to heat waves in preschools: Experiences, impacts and responses by unit heads, educators and parents.

Forfatter
Malmquist, A., Lundgren, T., Hjerpe, M., Glaas, E., Turner, E., Storbjörk, S.
År
2021

Formål

Studien utforsker hvordan hetebølgen i Sverige sommeren 2018 påvirket barnehager i Norrköping kommune. Forskerne undersøker hvordan varmen påvirket barna og hva slags reaksjoner barna hadde på varmen.

Resultat

Resultatene viser at både barn og ansatte ble utsatt for høye temperaturer, og at de ble påvirket av hetebølgen. Studien konkluderer med at hetebølger kan være et stort problem i barnehager. Både barn og voksne føler seg dårlige når det er varmt, og måten barnehagen er organisert på, gjør det vanskelig å takle varmen. Dette gjør barnehagene sårbare for hetebølger.

Design

Datamaterialet består av en spørreundersøkelse blant 33 enhetsledere ansvarlige for 77 barnehager i Norrköping kommune. I tillegg inkluderer studien kvalitative intervjuer med fem pedagoger og fem foreldre, samt temperaturmålinger i tre utvalgte barnehager.

Referanser

Malmquist, A., Lundgren, T., Hjerpe, M., Glaas, E., Turner, E. & Storbjörk, S. (2021). "Vulnerability and adaptation to heat waves in preschools: Experiences, impacts and responses by unit heads, educators and parents". Climate Risk Management, 31:100271.