’Happy when they arrive, happy when they go home’ – focusing on promoting children’s mental health creates a sense of trust at preschools

Forfatter
Haraldsson, K., Isaksson, P., & Eriksson, M.
Kilde
Early Years, 1-14.
År
2016
ISBN
27392462

Formål

Formålet med studien er å undersøke virkningen av et kurs om mental helse blant barn i barnehagen. Kurset er rettet mot barnehagelærere.

Resultat

Resultatene viser at kurset har gitt barnehagelærerne en dypere forståelse av mental helse. I tillegg har det bidratt til å gjøre dem mer oppmerksomme på faktorer som fremmer barnas mentale helse i barnehagen. Barnehagelærerne gir uttrykk for at kurset har styrket relasjonene til både barn og foreldre. De forteller at de har søkt å skape et mer positivt barnehagemiljø som har styrket barnas følelse av tilhørighet. Dette har ført til at det har vært færre konflikter mellom barna. Ifølge barnehagelærerne har kurset gjort barna i barnehagen gladere, og de utstråler trygghet og nysgjerrighet.

Design

Studien tar utgangspunkt i et kurs om mental helse som ble utviklet til nettopp denne studien. Kurset gikk over ett år, og i alt 16 barnehagelærere (preschool teachers) deltok. Kurset tok blant annet opp ulike måter å forstå mental helse på, og faktorer som fremmer mental helse. I tillegg var det diskusjoner om hvordan barnehagelærere kan planlegge hverdagsaktiviteter som har som mål å fremme barnas mentale helse. Kurset bestod av sju møter, og mellom møtene ble barnehagelærerne bedt om å gjennomføre forskjellige aktiviteter i sin egen barnehagepraksis og å dokumentere gjennomføringen.

Det empiriske materialet er basert på gruppeintervjuer med barnehagelærerne. Av disse ble ett gjennomført før kursstart og to etter at kurset var avsluttet. Det ble også samlet inn dokumentasjon i form av beskrivelser av aktivitetene som barnehagelærerne hadde gjennomført mellom møtene. Det totale datamaterialet ble analysert med fokus på sammenhengen mellom barnehagelærernes kunnskap om og arbeid med mental helse og mulige virkninger på barnas mentale helse.

Referanser

Haraldsson, K., Isaksson, P., & Eriksson, M. (2016). ’Happy when they arrive, happy when they go home’ – focusing on promoting children’s mental health creates a sense of trust at preschools. Early Years, 1-14. DOI: 10.1080/09575146.2016.1191442

Oppdragsgiver

Region Halland, Sverige