A Noisy Silence about Care: Swedish Preschool Teachers’ Talk about Documentation

Forfatter
Löfgren, H.
Kilde
Early Years 36(1), 4-16.
År
2016
ISBN
27246080

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan barnehagelærere (preschool teachers) i barnehager snakker om dokumentasjon. Studien undersøker institusjonelle narrativer om omsorg (care) i svenske barnehager (preschools) sett i lys av en barnehagepolitikk som stiller større krav til dokumentasjon på barnehageområdet.

Resultat

Forfatteren konkluderer med at barnehagelærernes narrativer om omsorg i barnehagen er ferd med å bli brakt til taushet (silenced). Ifølge forfatteren bør omsorg være en del av barnehagelærernes institusjonelle narrativer, dels fordi omsorg tradisjonelt har vært en del av det svenske utdanningssystemet, og dels fordi forskning viser at omsorg er en viktig del av barnehagelærernes profesjonelle virke. Ifølge forfatteren er det overraskende at omsorg er fraværende i barnehagelærernes narrativer.

I analysen av intervjuene fant forfatteren svært få referanser til omsorg. Omsorg ble ofte knyttet til læring. For eksempel snakket barnehagelærerne om at barna måtte lære å utvise omsorg for hverandre.

Forfatteren finner at barnehagelærerne ikke er kritiske til læring som et viktig mål i barnehagen. Barnehagelærerne beskriver ofte barns læring som den beste praksisen i barnehagen eller det ønskede utfallet. De beskriver blant annet hvordan fysisk omsorg for barna noen ganger kan stå i veien for den ønskede praksisen. Én avdeling måtte for eksempel rydde på grunn av lus, og dermed kunne barnehagelærerne dessverre ikke konsentrere seg om barnas læring den dagen.

Design

Datamaterialet består av tolv intervjuer med 17 barnehagelærere fra sju barnehager i to svenske byer. Fire av intervjuene ble gjennomført med to barnehagelærere om gangen, mens resten ble gjennomført én-til-én. Barnehagelærerne fikk i oppgave å snakke om arbeidet i barnehagen og hvordan de opplevde dokumentasjonen i barnehagen, både fra et profesjonelt og fra et mer personlig perspektiv.

Referanser

Löfgren, H. (2016). A Noisy Silence about Care: Swedish Preschool Teachers’ Talk about Documentation. Early Years 36(1), 4-16.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt