Emotional exhaustion in day-care workers

Forfatter
Løvgren, M.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal 24(1), 157-167.
År
2016
ISBN
27413026

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvilke aspekter ved jobben som bidrar til følelsesmessig utmattelse (emotional exhaustion) blant barnehagelærere (preschool teachers) og assistenter (assistants) i barnehagen. Forfatteren ser på effekten av for eksempel forskjellige arbeidsoppgaver, kollegial støtte og rolleklarhet og sammenligner resultatene for barnehagelærere og assistenter for å avdekke mulige forskjeller mellom de to yrkesgruppenes opplevelse av arbeidsrelatert følelsesmessig utmattelse.

Resultat

Generelt peker den statistiske analysen på tre aspekter ved det pedagogiske arbeidet som er avgjørende for graden av følelsesmessig utmattelse: tydelige roller, klare forventninger og kollegial støtte. Når medarbeideren føler seg sikker i rollen og på hva som kreves, og i tillegg opplever kollegene som støttende, er utmattelsesnivået lavere både blant barnehagelærere og assistenter. Ifølge forfatteren må de tre aspektene anses som dominerende når det gjelder å sikre at både barnehagelærerne og assistentene trives på jobb. Analysen indikerer også at hyppig utføring av oppgaver knyttet til foreldrekontakt og undervisning (teaching) henger sammen med et høyere nivå av følelsesmessig utmattelse.

Design

Forfatteren bruker et spørreskjema som inneholder spørsmål som dels handler om følelsesmessig utmattelse, dels om arbeidsoppgaver, roller, forventninger, kompetanse og tillit til egne evner. Respondentene blir også bedt om å oppgi en rekke kontrollvariabler, deriblant alder, kjønn, ukentlig arbeidstid og arbeidserfaring. Den statistiske analysen er basert på svar fra 1192 barnehagelærere og 1357 assistenter fra 588 barnehager.

Referanser

Løvgren, M. (2016). Emotional exhaustion in day-care workers. European Early Childhood Education Research Journal 24(1), 157-167.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt