Allegiance and knowledge levels of professionals working with early intensive behavioural intervention in autism

Forfatter
Långh, U., Hammar, M., Klintwall, L., & Bölte, S.
Kilde
Early Intervention in Psychiatry, 11(5), 444-450.
År
2017

Formål

Formålet med studien er å undersøke forskjellige informantgruppers kunnskap om og lojalitet overfor EIBI, Early Intensive Behavioural Intervention, en metode som brukes til å arbeide med atferden og ferdighetene til barn med autismespektrumforstyrrelse. Studien omfatter fem forskjellige informantgrupper: barnehageansatte som utfører EIBI under veiledning (supervised preschool staff conducting EIBI), barnehageansatte som ikke utfører EIBI (unsupervised preschool staff not conducting EIBI), eksperter i atferdsterapi (behaviour modification experts), skoleansatte (school staff) og foreldre til barn med autismespektrumforstyrrelse.

Resultat

Resultatene viser at barnehageansatte som utfører EIBI under veiledning, har mer formell kunnskap om EIBI enn barnehageansatte som ikke er involvert i et EIBI-program. Det er imidlertid ingen forskjell på de to gruppenes lojalitet overfor EIBI-konseptet, noe som ifølge forfatterne indikerer at veiledning øker de ansattes kunnskap, men ikke lojaliteten i større grad. Videre viser det seg at barnehageansatte som utfører EIBI, har mindre kunnskap og viser lavere grad av lojalitet overfor EIBI enn eksperter i atferdsterapi. Resultatene om de barnehageansattes kunnskap om EIBI generelt viser ifølge forfatterne at kunnskap om de grunnleggende ABA-prinsippene (Applied Behaviour Analysis, på norsk: anvendt atferdsanalyse), som brukes i EIBI, ikke er utbredt blant barnehagepersonale.

Design

I alt 294 informanter er med i undersøkelsen, nærmere bestemt 33 barnehageansatte som utfører EIBI under veiledning, 26 barnehageansatte som ikke utfører EIBI, 60 eksperter i atferdsterapi, 25 skoleansatte og 150 foreldre til barn med autismespektrumforstyrrelse. Det empiriske materialet består av spørreskjemasvar som analyseres statistisk.

Referanser

Långh, U., Hammar, M., Klintwall, L., & Bölte, S. (2017). Allegiance and knowledge levels of professionals working with early intensive behavioural intervention in autism. Early Intervention in Psychiatry, 11(5), 444-450.

Oppdragsgiver

Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm og Stiftelsen Kempe-Carlgrenska fonden. Sven Bölte mottok støtte fra Vetenskapsrådet.