Barns erfaringer rundt mening og sammenheng i barnehagehverdagen. En analyse av tematisk innhold i samspillet mellom barn og barnehagelærer

Forfatter
Bergem, H.
År
2020

Formål

Formålet med studien er å utforske hvordan barn og barnehagelærere samspiller rundt tematikker i hverdagen som kan ha betydning for barns opplevelser av mening og sammenheng. Problemstillingen som undersøkes og drøftes, er: Hvilke samspillstema kan bidra til å skape mening og sammenheng i barns hverdagsliv?

Resultat

Resultatene viser at barn tilegner seg institusjonskulturell kompetanse med støtte fra barnehagelærer, noe som styrker kontakten og bidrar til en kollektiv opplevelse av sammenheng i barnegruppen. Å forstå barnas interesser ut over det situasjonsbaserte kan bidra til å synliggjøre barns interesser som uttrykk for mer grunnleggende spørsmål de har i sin hverdag. Det å være barnesentrert og bygge samspillet på barnas initiativer fremheves som spesielt viktig. Dette kan gjøres blant annet ved å gi barna innflytelse og gjøre læringen deres relevant.

Design

To barnehager med til sammen tre barnehagelærere og 40 barn i alderen ett til tre år ble observert ved hjelp av auditive og visuelle hjelpemidler i en periode på fire uker. Barnehagelærerne hadde omtrent samme arbeidserfaring etter utdanning (fem til seks år).

Referanser

Bergem, H. (2020). «Barns erfaringer rundt mening og sammenheng i barnehagehverdagen. En analyse av tematisk innhold i samspillet mellom barn og barnehagelærer». Barn, 38(1):55-69.