Barriers for Outdoor Play in Early Childhood Education and Care (ECEC) Institutions: Perception of Risk in Children’s Play among European Parents and ECEC Practitioners

Forfatter
Sandseter, E. B. H., Cordovil, R., Hagen, T. L. & Lopes, F.
År
2020

Formål

Studien undersøker hvilke faktorer barnehageansatte og foreldre rapporterer at forhindrer utendørs frilek i barnehagen. Studien har et særskilt fokus på hva barnehageansatte og foreldre anser som faremomenter ved utendørs frilek. Studien undersøker temaet på tvers av fem land (Hellas, Norge, Estland, Portugal og Kroatia). Forskningsspørsmålene er: (1) Hva hindrer foreldre i å la barna leke utendørs? (2) Hva hindrer barnehageansatte i å la barna leke utendørs på barnehagens lekeplass? (3) Ved hvilken alder lar foreldrene barna få friheten til å bevege seg selvstendig utendørs?

Resultat

På tvers av landene var frykt for trafikkulykker foreldrenes største bekymring. I Portugal og Hellas var henholdsvis frykt for fremmede og dårlig tilgang på utendørs lekearealer også viktige grunner til at foreldre ikke lot barna leke utendørs. Frykt for skader ble ikke nevnt som et hinder av estiske eller norske foreldre. Barnehageansatte i Kroatia, Portugal og Hellas rapporterte værforhold og dårlige lekeområder som de viktigste hindrene for å la barna leke utendørs. Mangel på tid var også et hinder for norske, kroatiske og greske barnehageansatte. Frykt for at barna skulle skade seg var bare en bekymring hos av et fåtall barnehageansatte. Verken norske eller kroatiske barnehageansatte rapporterte om manglende tilgang til lekeområder som et hinder. Estiske og norske barn fikk frihet til å bevege seg utendørs på egenhånd mye tidligere enn barna i Portugal og Hellas. Kroatia plasserte seg mellom disse ytterpunktene. Forskerne peker på et skille mellom Nord- og Sør-Europa når det gjelder samfunnets påvirkning på barns frie utendørslek.

Design

Totalt 32 barnehageansatte og 184 foreldre besvarte en spørreundersøkelse som var tilpasset deres roller som henholdsvis barnehageansatte eller foreldre.

Referanser

Sandseter, E. B. H., Cordovil, R., Hagen, T. L. & Lopes, F. (2020). "Barriers for Outdoor Play in Early Childhood Education and Care (ECEC) Institutions: Perception of Risk in Children’s Play among European Parents and ECEC Practitioners", Child Care in Practice, 26(2):111-129.

Oppdragsgiver

Erasmus+-programmet, via Moving and Learning Outside (MLO), EU