Children’s socialization into the mobile preschool: a priming event collectively performed by novice children, ‘old-timers’, and pedagogues

Forfatter
Gustafson, K. & Ladru, D. E.
År
2020

Formål

Studien undersøker hvordan barn med forskjellige nivåer av erfaring samarbeider med hverandre og med barnehagelærerne for å sosialisere nykommere inn i gruppen. Studiens kontekst er en besøksdag for nye barn i en mobil barnehage («Pippibussen») i Sverige. Hvert år byttes en del av barnehagegruppen ut. Besøksdagen brukes for at barn som skal begynne i barnehagen etter sommeren og barna som allerede går i barnehagen skal få møtes før sommeren.

Resultat

Studien viser at barnehagelærerne tilrettelegger for nye barn ved å skape kollektive situasjoner og ved muntlig å invitere dem med i kjerneaktiviteter med de mer erfarne barna. De erfarne barna får på sin side status som rutinerte, og de inviterer de nye barna med seg inn i sine daglige rutiner. Nykommerne viser vilje til å engasjere seg i aktivitetene. Sammen forsøker barnehagelærerne, de erfarne og de nye barna å skape en lett overgang for de nye barna.

Design

Studien tar utgangspunkt i empirisk datamateriale innhentet gjennom et 14 måneder langt feltarbeid. Artikkelen fokuserer på én spesifikk dag i barnehagen, hvor fem erfarne barnehagebarn og tolv nyankomne barn møtes i anledning besøksdagen.

Referanser

Gustafson, K. & Ladru, D. E. (2020). «Children’s socialization into the mobile preschool: a priming event collectively performed by novice children, ‘old-timers’, and pedagogues». European Early Childhood Education Research Journal, 28(3):375-390.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet, Sverige