Institusjonelt eiermangfold og et likeverdig barnehagetilbud

Forfatter
Haugset A. S.
Kilde
Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, 17(5):1-14.
År
2018

Formål

Artikkelen sammenstiller og drøfter forskning på spenningen mellom institusjonelt mangfold blant eiere av norske barnehager på den ene siden og myndighetenes ambisjoner om å gi et likeverdig barnehagetilbud til alle barn på den andre. Et viktig formål med denne artikkelen var å peke på behov for ny forskning på hvordan barnehagesektoren styres for å oppnå et likeverdig tilbud på tvers av institusjonelt mangfold blant barnehageeiere.

Resultat

Artikkelen fant at private barnehageeiere hadde stort handlingsrom og påvirkningskraft i barnehagesektoren. Både lovregulering og institusjonaliserte normer for et godt barnehagetilbud så ut til å bidra til at en ser små forskjeller i styringen av barnehagene. Disse normene utvikles og vedlikeholdes i nettverk som inkluderer private barnehager.

Design

Med utgangspunkt i 14 forskningsartikler og rapporter fra perioden 2004-2017 sammenstiller og drøfter artikkelen forskning på spenningen mellom institusjonelt mangfold blant eiere av norske barnehager på den ene siden og myndighetenes ambisjoner om å gi et likeverdig barnehagetilbud til alle barn på den andre.

Referanser

Haugset, A. S. (2018). «Institusjonelt eiermangfold og et likeverdig barnehagetilbud». Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, 17(5):1-14