Is cognitive development at three years of age associated with ECEC quality in Norway?

Forfatter
Eliassen, E., Zachrisson, H. D., Melhuish, E.
År
2018

Formål

Studien undersøker om det er en sammenheng mellom den observerte kvaliteten på tilbudet i norske barnehager og barnehagebarnas kognitive utvikling (når de er tre år gamle). Forskerne vil også finne ut om kvaliteten på tilbudet har mer å si for den kognitive utviklingen til barn fra familier med lav sosioøkonomisk status enn for barn fra mer ressurssterke familier. 

Resultat

Forfatterne fant ingen sammenheng mellom kvaliteten på barnehagetilbudet og norske treåringers kognitive evner. De mener også at kvaliteten på tilbudet ikke har større betydning for utviklingen av barnas kognitive evner dersom de kommer fra familier med lav sosioøkonomisk status. 

Design

Forfatterne har gjort statistiske analyser av data hentet fra forskningsprosjektet «Gode barnehager for barn i Norge» (GoBaN), som tar for seg kvaliteten i norske barnehager og dens innvirkning på barn i barnehagen. I GoBaN ble barna testet for både verbale og ikke-verbale kognitive evner, det ble utført intervjuer med foreldre og gjennomført observasjonelle studier av kvaliteten i barnehagene. Denne tverrsnittstudien har gjort et utvalg av 800 treåringer som deltok i GoBaN, fra 83 tilfeldig utvalgte kommunale og private barnehager i syv norske kommuner. 

Referanser

Eliassen, E., Zachrisson, H. D. & Melhuish, E. (2018). “Is cognitive development at three years of age associated with ECEC quality in Norway?”. European Early Childhood Education Research Journal, 26(1):97-110.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt