Managing the Symbolic Power of Halal Meat in Swedish Preschools: Food for Thought in Discussions on Diversity

Forfatter
Stier, J. & Sandström, M.
År
2020

Formål

Studien utforsker hvordan barnehagelærere forstår og forholder seg til det kulturelle, etniske og religiøse mangfoldet i barnehagen knyttet til servering eller ikke servering av halalkjøtt, i lys av læreplanen.

Resultat

Resultatene tyder på at kulturelle og religiøse forskjeller knyttet til mat og matpreferanser fører til dilemmaer og konflikter. Barnehagelærerne brukte unngåelsesstrategier eller prøvde å endre foreldrenes syn. I tillegg viser resultatene at læreplanen for barnehagen gir lite veiledning og at barnehagelærerne derfor selv må utvikle sine egne strategier for å håndtere barn og foreldres forventninger og krav, ofte med å bruke barna som mellomledd. 

Design

Datamaterialet består av fokusgruppeintervjuer med 41 barnehagelærere fra 33 barnehager i to bydeler i Stockholm. Gruppen av barnehagelærere hadde en variert bakgrunn der flesteparten var født utenfor Sverige, var to- eller flerspråklige og engasjert i interkulturell kommunikasjon med barn, foreldre og kollegaer.

Referanser

Stier, J. & Sandström, M. (2020). “Managing the Symbolic Power of Halal Meat in Swedish Preschools: Food for Thought in Discussions on Diversity”. Journal of Intercultural Communication, 20(1):92-106.