Contextual and Conceptual Intersubjectivity and Opportunities for Emergent Science Knowledge About Sound.

Forfatter
Larsson, J.
Kilde
International Journal of Early Childhood, 45 (1), 101-122.
År
2013

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvilke aspekter av kontekstuell og konseptuell intersubjektivitet som bidrar til barns begynnende naturvitenskapelige forståelse (emergent science knowledge) av fenomenet lyd, og hvordan det skjer. Kontekstuell intersubjektivitet brukes som et analytisk begrep for å beskrive hvordan førskolelærerne skaper og bruker omgivelser og tilgjengelig materiell (for eksempel musikkinstrumenter) sammen med sin kunnskap om barnas tidligere erfaringer. Konseptuell intersubjektivitet brukes til å beskrive førskolelærernes fokus på den konseptuelle forståelsen (her fenomenet lyd) som de ønsker at barna skal utvikle.

Resultat

Studien konkluderer med at det er viktig å anerkjenne barna som aktive i og kompetente på egen læring og å se barnas ytringer om naturvitenskap som viktige for deres begynnende læring og naturvitenskapelige forståelse. Studien viser hvordan kontekstuell og konseptuell intersubjektivitet der førskolelærerne bruker en lekbasert tilnærmingsmåte i kombinasjon med et naturvitenskapelig fokus, kan styrke barnas begynnende naturvitenskapelige forståelse. Førskolelærernes bruk av kontekstuell intersubjektivitet blir synlig gjennom deres forståelse og bruk av materiell i samlingene, og ved at de bruker det de vet om barnas interesser og tidligere erfaringer, til å møte, følge og støtte opp under barnas læring. Dette gjør det mulig for førskolelærerne å holde på og øke barnas interesse og oppmerksomhet, og gjør det videre mulig for barna å utvikle en begynnende naturvitenskapelig forståelse. Dette bidrar også til å koble barnas hverdagsforståelser til vitenskapelige konsepter. Førskolelærerne etablerer konseptuell intersubjektivitet når de leder barnas oppmerksomhet hen mot et bestemt aspekt ved lyd, for eksempel forholdet mellom lyd og vibrasjon, og hjelper barna til å holde oppmerksomheten på fenomenet ved å gi dem tid til å leke med og utforske materiellet. Det samme skjer når førskolelærerne stiller spørsmål som barna får tid til å reflektere over.

Design

Dataene er samlet inn i en svensk barnehage for barn i alderen 3–6 år. Barnehagen jobber med et naturvitenskapelig prosjekt om fenomenet lyd. Prosjektet består av 12 samlinger på 1½–2 timers varighet. Datamaterialet består av 9 timer og 20 minutter med videoobservasjoner fra 9 av samlingene.

Analysen fokuserer særlig på ett av barna i prosjektet. I analysen identifiseres sekvenser fra samlingene der det utvalgte barnet inngår i samspill med førskolelærerne eller de andre barna om fenomenet lyd. Så fokuseres det på hva barnet sier om lyd, og på hva barnet gjør i samspillet. I neste omgang rettes oppmerksomheten mot førskolelærernes rolle, og hvordan de kontekstuelt og begrepsmessig støtter opp under barnets begynnende naturvitenskapelige forståelse.

Referanser

Larsson, J. (2013). Contextual and Conceptual Intersubjectivity and Opportunities for Emergent Science Knowledge About Sound. International Journal of Early Childhood, 45 (1), 101-122.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet (Sverige)