Physical Activity in Children Attending Preschools.

Forfattere
Olesen, L.G.
Kristensen, P.L.
Froberg, K.
Kilde
Pediatrics Electronic Pages, 132 (5), 1310-1318.
År
2013

Formål

Formålet med undersøkelsen er å identifisere faktorer som har innvirkning på det fysiske aktivitetsnivået til barn i barnehage (børnehave).

Resultat

Undersøkelsen peker på en rekke hittil ukjente sammenhenger når det gjelder aktivitetsnivået til barnehagebarn. Faktorer som hvor mye inneareal som er til rådighet per barn, og hvordan barnehagebygningen er plassert på lekeplassen, er viktige faktorer som må tas med og studeres videre i framtidige studier.

Videre viser undersøkelsen at en lang rekke faktorer påvirker barnas fysiske aktivitetsnivå signifikant: For tidlig fødsel og vegetasjon på lekeplassen er negativt korrelert med barnas aktivitetsnivå (målt ved hjelp av bevegelsesmåler). Det betyr for eksempel at hvis det er mer vegetasjon i uteområdet, så beveger barna seg mindre under ellers like forhold. Derimot er barnas grovmotoriske koordinasjonsevner, lekeplassens plassering i forhold til barnehagebygningen, opphold i barnehagen på ettermiddagstid og størrelsen på innearealet per barn faktorer som er positivt korrelert med barnas aktivitetsnivå.

Design

Undersøkelsen omfatter til sammen 426 barn i alderen 5–6 år. Barna går i 42 representativt utvalgte barnehager. Datagrunnlaget for undersøkelsen består av spørreskjemabesvarelser fra foreldre og barnehagepersonale samt målinger av blant annet utemiljøet. Barnas aktivitetsnivå er målt ved hjelp av en bevegelsesmåler over en periode på gjennomsnittlig 4,3 observasjonsdager i månedene mai og juni i 2009. Det vil si at barna i gjennomsnitt ble observert i 4,3 dager, da noen barn hadde fravær enkelte dager, for eksempel på grunn av sykdom. Studien bruker statistisk analyse til å belyse sammenhengen mellom barnas aktivitetsnivå og 37 faktorer, blant annet barnehagens inne- og utemiljø samt personalets utdanningsnivå.

Referanser

Olesen, L.G., Kristensen, P.L. & Froberg, K. (2013). Physical Activity in Children Attending Preschools. Pediatrics Electronic Pages, 132 (5), 1310-1318.

Oppdragsgiver

TrygFonden, Socialpædagogernes Landsforbund (SL), BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund - forbundet for pædagoger og klubfolk samt Syddansk Universitet, Danmark