Hvor sunde er de danske børnehaver?: Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt dagtilbud til 3-6 årige.

Forfattere
Grønfeldt, V.; Nyboe
M.; Mikkelsen, B. E.
Kilde
København: Fødevareinstituttet.
År
2007

Formål

Denne studien er en kartlegging av livsstilsmessig praksis, av diverse politikker (for mat og måltider, bevegelse og fysisk aktivitet, håndhygiene og barns sosiale relasjoner) og av hverdagspraksis i barnehager i Danmark. Formålet med studien er å undersøke utbredelsen av diverse politikker og sammenhengen mellom politikkene og den pedagogiske praksisen.

Resultat

Resultatene viser for eksempel at 86 prosent av institusjonene har en mat- og måltidspolitikk, men også at personalet i stor grad mener at de har medansvar for barnas kostholdsvaner, fysiske utfoldelse og hygiene. Generelt sett er det sammenheng mellom personalets holdning til medansvar og det at den aktuelle institusjonen har en politikk på området. Hvilke nøyaktige kausale sammenhenger og hva slags indre dynamikk som eksisterer mellom holdninger til medansvar, forekomsten av en politikk og den faktiske praksisen i hverdagen, må avklares ved hjelp av ytterligere undersøkelser.

Design

Studien er designet som en tverrsnittsundersøkelse og utført ved hjelp av spørreskjema med et vist element av "what works" (det som virker). Studien baserer seg på svar fra 1 842 barnehager og SFO/fritidshjem for barn i alderen tre til seks år.

Referanser

Grønfeldt, V.; Nyboe, M.; Mikkelsen, B. E. (2007). Hvor sunde er de danske børnehaver?: Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt dagtilbud til 3-6 årige. København: Fødevareinstituttet.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.