Når loven møder børns institutioner.

Forfatter
Olesen, J. [red].
Kilde
København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
År
2007

Formål

Studien undersøker implementeringsstrategier og -prosesser i forbindelse med "Lov om pædagogiske læreplaner (The national curriculum of ECE)". Det blir avdekket hvordan politisk initierte endringsprosesser blir godkjent, endret eller forkastet av faglig diskurs og praksis på veien gjennom de forskjellige nettverkene.

Resultat

Studien viser at det er krysspress mellom administrasjon, profesjon og brukere (foreldre). Under innføringen av "lov om pedagogiske læreplaner" er det avgjørende hvordan profesjonen forholder seg til og håndterer krysspressene, både strategisk og i praksis. Dessuten peker studien på at kunnskap fra etterutdanningskursene prinsipelt er "uferdig" og kontinuerlig. Det er først i møtet med aktører fra andre kunnskapskulturer at kunnskapen "modnes" og utvikles. I institusjonene ligger det ikke-eksplisitte normer implisitt i dokumentasjonsprosessene og arbeidsmetodene, og det påvirker sammenhengskraften mellom læreplanene og den pedagogiske praksisen.

Det blir konkludert med at det er vanskelig på forhånd å sette opp suksesskriterer for nettverksbaserte strategiprosesser. Slike kriterier må knyttes til et uklart sett av normer og verdier, og legitimeringen avhenger derfor av hvordan implementeringsprosessen blir oppfattet. Kriterier for suksess må altså ses som en integrert del av den politiske prosessen.

Design

Undersøkelsen er en etnografisk studie. Det ble arbeidet ut fra et nettverksperspektiv. Fire førskolelærere fra to forskjellige barnehager er hovedaktørene i studien. De ble fulgt før, under og etter et kurs i "lov om pedagogiske læreplaner". En rekke andre aktører ble trukket inn i den grad de hadde med de fire førskolelærerne å gjøre.

Referanser

Olesen, J. [red]. (2007). Når loven møder børns institutioner. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.