Pædagogik, pædagogmedhjælpere og pædagoger – arbejdsdelinger og opdragelsespraksis i daginstitutionen.

Forfatter
Olsen, B.
Kilde
Viborg: PUC.
År
2007

Formål

Undersøkelsen tar for seg forholdet mellom barnehageassistenter og førskolelæreres arbeidsrelasjoner, posisjoner og posisjonering. Undersøkelsens mål er å belyse følgende spørsmål: Hva karakteriserer barnehageassistenters arbeid i barnehagen og deres pedagogiske praksis? Hvilke relasjoner inngår barnehageassistentene i med det utdannede personalet? Studien består av to deler: 1. En kartlegging av førskolelærere og barnehageassistenters sosiale bakgrunn på nasjonalt plan. 2. En kasusstudie av arbeidsdelingen i tre barnehager som ligger i områder med store sosioøkonomiske forskjeller.

Resultat

Førskolelærere og barnehageassistenters bakgrunn er i store trekk lik. Det finnes ingen over- og underordnende relasjon i forbindelse med arbeidsdelingen mellom førskolelærere og barnehageassistenter. Et skille mellom tre posisjoner i barnehagen – en sentralt posisjonert "leder", en "assistent" og en "tilskuer" – viser at det like ofte er barnehageassistenten som førskolelæreren som inntar posisjonen som "leder" eller "assistent".

Design

Studien er designet som en etnografisk, dokumentbasert tverrsnittsundersøkelse av oppfatninger. Dataene i studien består av registerdata om landets førskolelærere og barnehageassistenter samt kvalitative data (enkelt- og gruppeintervjuer, protokoller, arbeidsplaner og organisasjonskart) om fire barnehageassistenter fra tre barnehager som ligger i områder med store sosioøkonomiske forskjeller.

Referanser

Olsen, B. (2007). Pædagogik, pædagogmedhjælpere og pædagoger – arbejdsdelinger og opdragelsespraksis i daginstitutionen. Viborg: PUC.

Oppdragsgiver

CVU Vest, Efter- og videreuddannelsesafdelingen og Pædagogisk Medhjælperforbund