Med facit i hand: normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor.

Forfatter
Bartholdsson, Å.
Kilde
Stockholm: Socialantropologiska institutionen, Stockholms Universitet.
År
2007

Formål

Studiens formål er å undersøke barns sosialiseringsprosess og hvordan de lærer normalitet.

Den legger vekt på hvordan man lærer å bli elev i grunnskolen, samt hvilke prosesser og interaksjoner som har betydning i utviklingen av det som regnes for å være "den normale eleven".

Den svenske skolen bygger på demokratiske verdier og respekt for individet. Ut fra disse verdiene blir eleven sosialisert av læreren ved hjelp av velvillig styring (såkalt benevolent government). For å muliggjøre denne styringen må elevene lære hvordan de blir seg selv, ut fra normer om hvordan selvet skal uttrykke seg. Velvillig styring brukes til å beskrive en særlig form for lærergjerning som er avhengig av en bestemt type elev. Elev-subjektet som blir konstruert, er en underdanig, selvbetraktende, positiv og empatisk person som lar seg styre av lærerne ved å styre seg selv.

Resultat

Undersøkelsen konkluderer med at normalitet er en kompleks størrelse (jf. undersøkelsens formål). Det er derfor vanskelig å sette sosialisering til normalitet inn i en formel.

Design

Studien er en etnografisk undersøkelse av relasjoner. Studien bygger på feltarbeid i to skoleklasser, en førskoleklasse (ca. 6 år) og en femteklasse (ca. 11 år).

Referanser

Bartholdsson, Å. (2007). Med facit i hand: normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor. Stockholm: Socialantropologiska institutionen, Stockholms Universitet.

Oppdragsgiver

Högskoleverket