Sju barn lär sig läsa och skriva: Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola.

Forfatter
Fast, C.
Kilde
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.
År
2007

Formål

Målet for disputasen er å undersøke den sosiale og kulturelle praksisen som syv barn utvikler evnen til å lese og skrive i hjemme. I tillegg kartlegger den de uformelle og hverdagslige situasjonene der barna på egen hånd øver seg i lesing og skriving. Til slutt blir overgangene mellom hjem, barnehage, førskoleklasse og innskoling undersøkt for å bestemme i hvilken grad og på hvilke måter barna bruker sin tidligere erfaring med og kunnskap om lesing og skriving.

Resultat

I undersøkelsen blir det blant annet konkludert med at barna tidlig praktiserer lesing og skriving gjennom de sosiale relasjonene i hverdagen. Også gjennom populærkultur og medier møter barna lesing og skriving, og de øver på denne kompetansen i samværet med andre barn. I møtet med skolen blir disse erfaringene imidlertid ikke verdsatt. Denne manglende overensstemmelsen mellom opplevelsen av lesing og skriving i og utenfor skolen kan føre til fremmedgjøring overfor lesing og skriving.

Design

Studien er en etnografisk studie av syv barn med forskjellig sosial og kulturell bakgrunn. Barna ble fulgt i tre år fra de var fire år gamle.

Referanser

Fast, C. (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva: Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Oppdragsgiver

Uppsala Universitet og Vetenskapsrådet