Barns estetiska läroprocesser: atelierista i förskola och skola.

Forfatter
Häikiö, T.
Kilde
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
År
2007

Formål

Studien har som formål å beskrive og analysere betydningen av Reggio Emilias pedagogiske filosofi i svenske skoler og barnehager. Det gjøres ved å undersøke barns estetiske læreprosesser i barnehager og skoler, og å belyse forholdet mellom barnas kunstneriske fremstillingsprosesser og deres generelle læringsprosesser.

Resultat

Undersøkelsen viser at de kreative aktivitetene i Reggio Emilias pedagogiske praksis kan støtte kognitiv, emosjonell og sosial læring hos barn. Forfatteren hevder at Reggio Emilias fokus på estetiske læreprosesser passer godt til den skandinaviske skolen, og at denne pedagogikken også kan støtte den demokratiske læringsprosessen.

Design

Det er snakk om en etnografisk studie. Studien beskriver arbeidet i ni italienske barnehager, tre svenske barnehager, to svenske grunnskoler og en finsk grunnskole.

Referanser

Häikiö, T. (2007). Barns estetiska läroprocesser: atelierista i förskola och skola. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.