Att förstå förskolan: vardagslivets institutionella ansikten.

Forfatter
Markström, A. M.
Kilde
Stockholm: Studentlitteratur.
År
2007

Formål

Studien undersøker hvordan barnehagen kan oppfattes, og hvordan innholdet blir formet i praksis. Studien legger vekt på hvordan barn, ansatte og foreldre gjennom sosial praksis former barnehagen og realiserer det vi oppfatter som "barndommen".

Resultat

Studien viser at barnehagenes ulike praksis bidrar til å opprettholde oppfatninger om hva og hvordan barnehagen, barna og til en viss grad også foreldrene bør være, og hvordan de bør handle. Fordi de forskjellige aktørene bruker forskjellige ressurser, for eksempel når de kategoriserer og kommuniserer med barna, blir det produsert forskjellige samtidige sannheter som blir overført til normaliteter. Som eksempel blir det nevnt at utviklingssamtalen har både forhandlende, vurderende og kategoriserende elementer og i praksis fungerer som et forhandlingsrom der man normaliserer hva den gode forelderen, førskolelæreren eller det gode barnet er og skal være.

Design

Studien har en etnografisk, eksplorativ design. Undersøkelsen bygger på observasjoner og intervjuer med 20 barn, 27 foreldre og 16 medarbeidere i to offentlige barnehager.

Referanser

Markström, A. M. (2007). Att förstå förskolan: vardagslivets institutionella ansikten. Stockholm: Studentlitteratur.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet